Vilpros pramonė dalyvauja projekte „Mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje“

UAB „Vilpros pramonė“ kaip partneris dalyvauja iš 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0053. Projektas įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Projekto tikslas: Užtikrinti nuolatinį inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą. Projekto įgyvendinimo trukmė: 24 mėn. (2020 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.) Projektą vykdo UAB „Stigma“ kartu su partneriais – 13 mažų ir vidutinių inžinerinės pramonės įmonių. Projekte dalyvauja UAB „Arginta Engineering“, UAB „3D Creative“, UAB „BALTLED“, UAB „Baltic Cranes Logistics“, UAB BALTIC CRANES ENGINEERING, UAB Entech Group, UAB „Jutrix“, UAB „KEMEK ENGINEERING“, UAB „POLITECA“, UAB „ŠVYTĖJIMAS“, UAB „TECHRANGA“, UAB „Vilpros pramonė“, UAB „Technogaja“. Projekto metu 261 šių įmonių darbuotojas kels kvalifikaciją darbo vietoje. Įgyvendinant projektą įmonių darbuotojams bus sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją ir gebėjimus savo praktines žinias pritaikyti taip, kad savo pareigines funkcijas jie galėtų atlikti technologiškai kokybiškai, teisingai, o veiklos rezultatai atitiktų nustatytus terminus. Projekto vertė: 530821,11 Eur, iš jų ES parama, skirta projektui įgyvendinti, sudaro 265410,56 Eur PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO.