UAB „VILPROS PRAMONĖ” investuoja į gaminių eksporto plėtrą

Nuo 2014-02-01 iki 2015-09-21 UAB “VILPROS PRAMONĖ” įgyvendino projektą „Įmonės gaminių pardavimo rinkų plėtra” (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-169), pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės”. Projektas yra bendrai finansuojamas panaudojant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas. Skirta paramos lėšų suma – 43147,59 eurai.

Projekto tikslas – UAB ,,VILPROS PRAMONĖ” siekia padidinti savo gaminių eksportą. Projekto metu buvo siekiama pristatyti įmonę ir jos gaminamą produkciją tarptautinėse parodose. Buvo dalyvauta septyniose parodose, kurios skirtos specifinių regionų partnerių paieškai ir tarptautiniam pristatymui. Projekto pridėtinė vertė: išaugusios įmonės eksporto apimtys; padidintas įmonės konkurencingumas ir žinomumas tarptautinėse rinkose; išlaikytos esamos ir sukurtos naujos darbo vietos; išaugęs darbo našumas. Projekto veikla turės teigiamą poveikį BVP ir eksporto apimčių augimui bei įmonių (įskaitant ir klientus) konkurencingumui dėl didėjančio eksporto ir darbo našumo..

Įgyvendinus projektą, sukaupta rinkos tyrimų medžiaga bus naudojama kuriant naujus ir tobulinant esamus įmonės produktus bei paslaugas. Numatoma ir toliau vykdyti skirtingas rinkodaros priemones ir tinkamai išnaudoti sukauptą patirtį.

Pagrindinė UAB ,,Vilpros pramonė” veikla – dūmtraukių gamyba ir pardavimas. UAB „Vilpros pramonė“ yra pirmoji Baltijos šalyse įmonė, gaminanti dūmtraukius, kuri turi savo veiklai išduotą Gamybos kontrolės sistemos sertifikatą. Bendrovė turi šiuolaikinę automatizuotą dūmtraukių gamybos liniją, o 2007 m. dūmtraukius pradėjo gaminti naujoje gamykloje. Tai leido padidinti gamybinius pajėgumus, sandėliuojamos produkcijos kiekį. Kiekvienais metais bendrovė sėkmingai plečia savo produkcijos pardavimų geografiją ir nuolat ieško naujų partnerių įvairiose valstybėse. Teigiami šio projekto rezultatai leis įmonei tinkamai parinkti gaminamos produkcijos asortimentą, tikslingai investuoti į gamybos plėtra ir kitaip tinkamai planuoti savo veiklas.