UAB „Vilpros pramonė“ įgyvendina projektą „UAB „Vilpros pramonė” gaminių eksporto plėtra“

Nuo 2011-10-03 iki 2013-05-31 įgyvendinamas projektas UAB „Vilpros pramonė” gaminių eksporto plėtra (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-019), pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės”, kurio vykdytojas yra UAB „Vilpros pramonė”.

Projektas yra bendrai finansuojamas panaudojant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas.

Projekto vertė – 227.588,00 Lt

Skirta paramos lėšų – 125.173,00 Lt

Projekto trukmė – 20 mėnesių

Projekto tikslas – UAB ,,Vilpros pramonė” siekia padidinti įmonės eksportą, apyvartą, darbo našumą, produkcijos kokybę, projekto įgyvendinimo metu numatoma dalyvauti trijose stambiose tarptautinėse parodose. Papildoma projekte numatyta veikla – įmonės naujų gaminių sertifikavimo išlaidos bei informacinės medžiagos, kuri skirta įmonės žinomumui didinti bei kuriamiems produktams pristatyti kitų šalių rinkose, parengimas ir gamyba. Projekto veikla turės teigiamą poveikį BVP bei eksporto apimčių augimui, įmonių (įskaitant ir klientus bei partnerius) konkurencingumui dėl didėjančio eksporto ir darbo našumo.

Teigiami šio projekto rezultatai leistų įmonei tinkamai parinkti gaminamos produkcijos asortimentą, vykdyti investicijas ir kitaip tinkamai planuoti savo veiklas.Įgyvendinus projektą, sukaupta dalyvavimo parodose patirtis bus naudojama kuriant naujus bei tobulinant esamus įmonės produktus. Numatoma ir toliau vykdyti skirtingas rinkodaros priemones ir tinkamai išnaudoti sukauptą patirtį.