UAB „VILPROS PRAMONĖ” įgyvendina produkcijos eksporto skatinimo projektą

Nuo 2019-03-11 UAB “Vilpros pramonė įgyvendina projektą „Įmonės gaminių eksporto skatinimas dalyvaujant parodose“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0237, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės Lt“.

Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto vertė – 31.494,00 Eur.

Skirta paramos lėšų – 15.747,00 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto tikslas – pristatyti UAB „Vilpros pramonė“ produkciją specializuotai ir tikslinei auditorijai tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu bus dalyvaujama trijose parodose Vokietijoje ir Italijoje. Projekto pridėtinė vertė: išaugusios įmonės eksporto apimtys; padidintas įmonės konkurencingumas ir žinomumas tarptautinėse rinkose; išlaikytos esamos ir sukurtos naujos darbo vietos; padidintas darbo našumas. Taip pat bus pristatoma Lietuva, kaip kokybiškos produkcijos eksportuotoja.

UAB „Vilpros pramonė“ yra vienas stambiausių dūmtraukių gamintojų Baltijos šalyse, Kiekvienais metais bendrovė sėkmingai plečia savo produkcijos pardavimų geografiją ir nuolat ieško naujų partnerių įvairiose valstybėse. Įmonė nuolat investuoja į naujų produktų sukūrimą bei gaminių kokybės ir apimčių didinimą. Todėl įmonei būtina didinti savo pardavimus kitų šalių rinkose.