UAB „VILPROS PRAMONĖ” įgyvendina naujų produktų sertifikavimo projektą

Nuo 2019-12-10 d. UAB “Vilpros pramonė įgyvendina projektą „Naujų gaminių sertifikavimas“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0022, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vertė – 29.218,00 Eur. Skirta paramos lėšų – 14.609,00 Eur. Projekto trukmė – 18 mėnesių. Projekto tikslas – atlikti keturių naujų gaminių – pirties krosnelės, jungiamųjų vamzdžių ir dūmtraukių sistemų, bandymus ir gaminius sertifikuoti. Bandymai bus atliekami užsienio laboratorijose, gavus bandymų ataskaitas, produktai bus sertifikuojami Lietuvoje. Turėdama sertifikatus, įmonė produkciją galės eksportuoti, o tai lems ne tik įmonės pajamų ir eksporto didėjimą, geresnį konkurencingumą, bet ir teigiamą lietuviškos kilmės produkcijos įvaizdį užsienio rinkose. UAB „Vilpros pramonė“ yra vienas stambiausių dūmtraukių gamintojų Baltijos šalyse. Kiekvienais metais bendrovė sėkmingai plečia savo produkcijos pardavimų geografiją ir nuolat ieško naujų partnerių įvairiose valstybėse. Įmonė nuolat investuoja į naujų produktų sukūrimą bei gaminių kokybės ir apimčių didinimą. Todėl įmonei būtina didinti savo pardavimus kitų šalių rinkose.