UAB „VILPROS PRAMONĖ” įgyvendina ES projektą saulės elektrinės statybai

PROJEKTAS Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0010 „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Vilpros pramonė“ Projektas „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Vilpros pramonė“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „Vilpros pramonė“, didinant AEI gamybą ir vartojimą. Projektui įgyvendinti skirtas 76.303,94 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. UAB „Vilpros pramonė“ yra savo srities lyderė Baltijos šalyse, gaminanti nerūdijančio plieno dūmtraukius, atitinkančius Europos darniųjų standartų reikalavimus. Savo klientams įmonė siūlo platų įdėklų į kaminus, dvisienių dūmtraukių bei pramoninių dūmtraukių sistemų asortimentą. Didėjant gamybos apimtims, nuosekliai didėja ir įmonės elektros energijos vartojimas. Siekdama sumažinti gamybos sąnaudas bei didinti produkcijos konkurencingumą, įmonė investavo į atsinaujinančius energijos išteklius, kurie ženkliai sumažins energijos vartojimo sąnaudas ilguoju įmonės veiklos laikotarpiu. Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta 170 kW galios saulės elektrinė, kuri pagamins 36% įmonės metinio energijos suvartojimo kiekio. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020 m. rugsėjo 22 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 30 d. Kontaktinis asmuo: Direktorius Darius Ozarovskis Tel. +37052740200 e-mail.: info@chimneys.lt