UAB „VILPROS PRAMONĖ” į gamybos technologijų modernizavimą investavo 1,25 mln. eurų

Nuo 2015-06-30 iki 2017-03-28 UAB “Vilpros pramonė įgyvendino projektą „UAB „Vilpros pramonė“ darbo našumo didinimas modernizuojant gamybos technologijas“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0018, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“.

Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė – 1.254.797,00 Eur.

Skirta paramos lėšų – 435.223,00 Eur.

Projekto trukmė – 21 mėnuo.

Projekto tikslas – modernizuoti įmonės gamybinės technologijas ir sukurti naujas darbo vietas, sudarant sąlygas gaminti modernius, didelės pridėtinės vertės rinkos poreikius patenkinančius gaminius, kurie taip pat atitiktų sugriežtėjusius reikalavimus kokybei, techniniams ir saugos parametrams, eksploatavimo sąlygoms. patobulinti estetinį produktų išpildymą. Siekiant gaminti aukštesnės kokybės produktus ir padidinti įmonės darbo našumą buvo įdiegtos naujos modernios gamybinės technologijos, sukurtos 22 naujos darbo vietos.

Įgyvendindama projektą UAB „Vilpros pramonė“ įdiegė šias technologijas: dvisienių dūmtraukių liniją, lenkimo presą, lazerines pjovimo, atšakų ištempimo, vamzdžių galų formavimo, lakštų valcavimo ir lakštų sukabinimo stakles, elektros generatorių bei etikečių spausdintuvą.