Įsteigtas naujas LST technikos komitetas „Dūmtraukiai”

2012 m. vasario 23 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko LST TK XX „DŪMTRAUKIAI” sudaromasis susirinkimas. „Vilpros pramonė” tapo naujai steigiamo TK XX „DŪMTRAUKIAI” nare, o komiteto pirmininku vienbalsiai išrinktas UAB „Vilpros pramonė” direktorius Darius Ozarovskis.

Šaltinis: Lietuvos standartizacijos departamentas