UAB VILPROS PRAMONĖ implements an EU project for the construction of a solar power plant

PROJEKTAS Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0010 „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Vilpros pramonė“ Projektas „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Vilpros pramonė“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projekto tikslas – […]

UAB “VILPROS PRAMONĖ” implements a new product certification project

Nuo 2019-12-10 d. UAB “Vilpros pramonė įgyvendina projektą „Naujų gaminių sertifikavimas“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0022, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vertė […]

UAB VILPROS PRAMONĖ implements a project to promote the export of products

Nuo 2019-03-11 UAB “Vilpros pramonė įgyvendina projektą „Įmonės gaminių eksporto skatinimas dalyvaujant parodose“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0237, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės Lt“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. […]

UAB VILPROS PRAMONĖ implements a project to promote the export of products

Nuo 2017-01-01 iki 2018-04-30 d. UAB „Vilpros pramonė įgyvendino projektą „Įmonės gaminių eksporto plėtra“, pagal Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo priemonę „Naujos galimybės LT“. Į projektą investuota 32 tūkst. Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto metu UAB „Vilpros pramonė“ produkcija buvo pristatyta specializuotai ir tikslinei auditorijai tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu buvo dalyvauta šešiose […]

UAB “VILPROS PRAMONĖ” started production of three new chimney systems

Nuo 2015-10-01 iki 2017-09-30 UAB „Vilpros pramonė“ įgyvendino projektą „UAB „Vilpros pramonė“ tarptautiškumo didinimas“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-01-0024, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Projekto vertė – 46.864,00 Eur.Skirta paramos lėšų – 23.432,00 Eur.Projekto […]

UAB VILPROS PRAMONĖ implements a project to promote the export of products

Nuo 2017-01-01 UAB „Vilpros pramonė įgyvendina projektą „Įmonės gaminių eksporto plėtra“, pagal Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo priemonę „Naujos galimybės LT“.Į projektą investuojama 32 tūkst. Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto metu UAB „Vilpros pramonė“ produkcija bus pristatyta specializuotai ir tikslinei auditorijai tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu bus dalyvaujama šešiose parodose, keturiose skirtingose valstybėse. […]

UAB VILPROS PRAMONĖ invested EUR 1.25 million in modernisation of production technologies. euros.

Nuo 2015-06-30 iki 2017-03-28 UAB “Vilpros pramonė įgyvendino projektą „UAB „Vilpros pramonė“ darbo našumo didinimas modernizuojant gamybos technologijas“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0018, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir […]