UAB “VILPROS PRAMONĖ” implements a new product certification project

Nuo 2019-12-10 d. UAB “Vilpros pramonė įgyvendina projektą „Naujų gaminių sertifikavimas“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0022, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vertė […]