Vilpros Pramonė įgyvendina mokslinių tyrimų projektą, finansuojamą iš ES fondų, siekdama prisidėti prie švaresnės planetos kūrimo

„Vilpros pramonė“ šiais metais pradėjo įgyvendinti projektą „Naujos kietųjų dalelių filtravimo technologijos sprendinių kūrimas“ bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją REACT-EU priemonė. Projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0065. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami moksliniai eksperimentiniai tyrimai siekiant pagerinti kietųjų dalelių filtravimo technologijas. „Vilpros pramonė“ įgyvendina projektą, kurio metu eksperimentinių tyrimų […]

Vilpros pramonė pasinaudodama ES parama didina įmonės konkurencingumą investuodama į skaitmenines technologijas

„Vilpros pramonė“ šiais metais pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas įmonėje“, finansuojamą iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-V-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“. Įgyvendinant projektą bus siekiama skaitmenizuoti įmonės gamybinę veiklą pagal technologiniame audite pateikiamas rekomendacijas su tikslu pagerinti gaminamų produktų kokybę, gamybos […]

Vilpros pramonė dalyvauja projekte „Mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje“

UAB „Vilpros pramonė“ kaip partneris dalyvauja iš 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0053. Projektas įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo […]

UAB „VILPROS PRAMONĖ” įgyvendina ES projektą saulės elektrinės statybai

PROJEKTAS Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0010 „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Vilpros pramonė“ Projektas „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Vilpros pramonė“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projekto tikslas – […]

UAB „VILPROS PRAMONĖ” įgyvendina naujų produktų sertifikavimo projektą

Nuo 2019-12-10 d. UAB “Vilpros pramonė įgyvendina projektą „Naujų gaminių sertifikavimas“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0022, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vertė […]

UAB „VILPROS PRAMONĖ” įgyvendina produkcijos eksporto skatinimo projektą

Nuo 2019-03-11 UAB “Vilpros pramonė įgyvendina projektą „Įmonės gaminių eksporto skatinimas dalyvaujant parodose“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0237, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės Lt“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. […]

UAB „VILPROS PRAMONĖ” įgyvendino produkcijos eksporto skatinimo projektą

Nuo 2017-01-01 iki 2018-04-30 d. UAB „Vilpros pramonė įgyvendino projektą „Įmonės gaminių eksporto plėtra“, pagal Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo priemonę „Naujos galimybės LT“. Į projektą investuota 32 tūkst. Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto metu UAB „Vilpros pramonė“ produkcija buvo pristatyta specializuotai ir tikslinei auditorijai tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu buvo dalyvauta šešiose […]

UAB „VILPROS PRAMONĖ” pradėjo gaminti tris naujas dūmtraukių sistemas

Nuo 2015-10-01 iki 2017-09-30 UAB „Vilpros pramonė“ įgyvendino projektą „UAB „Vilpros pramonė“ tarptautiškumo didinimas“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-01-0024, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Projekto vertė – 46.864,00 Eur.Skirta paramos lėšų – 23.432,00 Eur.Projekto […]

UAB „VILPROS PRAMONĖ” įgyvendina produkcijos eksporto skatinimo projektą

Nuo 2017-01-01 UAB „Vilpros pramonė įgyvendina projektą „Įmonės gaminių eksporto plėtra“, pagal Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo priemonę „Naujos galimybės LT“.Į projektą investuojama 32 tūkst. Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto metu UAB „Vilpros pramonė“ produkcija bus pristatyta specializuotai ir tikslinei auditorijai tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu bus dalyvaujama šešiose parodose, keturiose skirtingose valstybėse. […]

UAB „VILPROS PRAMONĖ” į gamybos technologijų modernizavimą investavo 1,25 mln. eurų

Nuo 2015-06-30 iki 2017-03-28 UAB “Vilpros pramonė įgyvendino projektą „UAB „Vilpros pramonė“ darbo našumo didinimas modernizuojant gamybos technologijas“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0018, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir […]