Vilpros Pramonė įgyvendina mokslinių tyrimų projektą, finansuojamą iš ES fondų, siekdama prisidėti prie švaresnės planetos kūrimo

„Vilpros pramonė“ šiais metais pradėjo įgyvendinti projektą „Naujos kietųjų dalelių filtravimo technologijos sprendinių kūrimas“ bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją REACT-EU priemonė. Projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0065. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami moksliniai eksperimentiniai tyrimai siekiant pagerinti kietųjų dalelių filtravimo technologijas. „Vilpros pramonė“ įgyvendina projektą, kurio metu eksperimentinių tyrimų […]

Vilpros pramonė pasinaudodama ES parama didina įmonės konkurencingumą investuodama į skaitmenines technologijas

„Vilpros pramonė“ šiais metais pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas įmonėje“, finansuojamą iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-V-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“. Įgyvendinant projektą bus siekiama skaitmenizuoti įmonės gamybinę veiklą pagal technologiniame audite pateikiamas rekomendacijas su tikslu pagerinti gaminamų produktų kokybę, gamybos […]