Vilpros pramonė dalyvauja projekte „Mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje“

UAB „Vilpros pramonė“ kaip partneris dalyvauja iš 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0053. Projektas įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo […]