UAB „VILPROS PRAMONĖ” į gamybos technologijų modernizavimą investavo 1,25 mln. eurų

Nuo 2015-06-30 iki 2017-03-28 UAB “Vilpros pramonė įgyvendino projektą „UAB „Vilpros pramonė“ darbo našumo didinimas modernizuojant gamybos technologijas“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0018, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir […]